Regulamin

Regulamin Pensjonatu Willa w Parku ***

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w naszym Pensjonacie zasadami.
Pozwoli to obu stronom unikną nieprzyjemnych sytuacji , a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego i przyjemnego wypoczynku.

1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
2. Należność za pobyt powinna być uregulowana w dniu przyjazdu.
3. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe.
4. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
5. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie pensjonatu do godziny 22:00.
6. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może zażądać natychmiastowego opuszczenia Pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
7. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach (w każdym pokoju znajduje się sejf do Państwa dyspozycji).

8. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
10. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa, w pokojach nie wolno używać świeczek grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i urządzeń RTV oraz komputerowych.
11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.
12. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Gości.
13. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest niestrzeżony.

14.Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych ( np. przerwy w dostawie prądu czy wody).

15. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego wyznaczonym.
16. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów itp. do pokoi. Należy przechowywać je miejscu do tego wyznaczonym.
17. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo oraz unormowania prawne, naszych Gości obowiązuje ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu, poza balkonem oraz ogrodem (Zgodnie z Ustawą dz. U z 1996 r N 10 poz. 55- kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art.5 podlega karze grzywny do 500,00 zł). Obiekt wyposażony jest w czujniki dymu. Palenie papierosów tylko w wyznaczonych miejscach.
18. Gwarancją rezerwacji pobytu w naszym Pensjonacie jest wpłata zadatku zgodnie z informacją otrzymaną od pracownika recepcji. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
19. Gdy pobyt został opłacony a czas bezpłatnego odwołania rezerwacji minął, na indywidualną prośbę gościa jest możliwość przełożenia rezerwacji na inny konkretny termin lub jest możliwość otrzymania vouchera na kwotę, która jest zapłacona. Nie dotyczy to długich weekendów, dni świątecznych, Sylwestra, Świąt, okresu ferii zimowych, wakacji. Są to prośby rozpatrywane indywidualnie i powinny być zgłoszone jak najszybciej.
20. Opłacony pobyt można również zamienić na voucher o wartości wpłaconej kwoty.
21. Po upływie terminu pobytu, Gość jest zobowiązany pozostawić klucze w Recepcji. Wszelkiego rodzaju uwagi prosimy zgłaszać w Recepcji.

Pensjonat ma obowiązek zapewnić:

  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę

Na życzenie Gościa pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
  • przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w obiekcie,
  • przechowywanie bagażu Gości przybyłych przed rozpoczęciem doby hotelowej
  • żelazko oraz deskę do prasowania

Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać w recepcji.

Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu miłego pobytu w naszym Pensjonacie.